Regelingen, Links & Vragen

vragenenantwoorden.jpg

Onderstaand tref je een overzicht aan van de genomen regelingen, handige links en veel gestelde vragen. 

De overheid heeft inmiddels een aantal belangrijke regelingen ingevoerd, te weten:

De TOGS regeling kan sinds 30 juni niet meer aangevraagd worden. Hiervoor in de plaats kunnen MKB-ers in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)  De regeling liep van 1 juni tot en met 30 september 2020 maar is verlengd tot eind juni 2021.  

Verder kun je op het Coronaloket van de KvK  terecht voor antwoorden op heel veel vragen. Op de Gemeentesite vind je een duidelijk overzicht van het pakket noodmaatregelen.

Meer achterliggende informatie en overige links en vragen vind je in onderstaand overzicht. Daarnaast vind je op de verschillende pagina's een overzicht van vragen die betrekking hebben op de verschillende ondernemersgroepen in Harderwijk. 

Het kabinet voert nog drie extra maatregelen in om zzp'ers en ondernemers te steunen zodat ze minder geld kwijt zijn aan belastingen. Dit moet voor dit jaar de ondernemers wat meer financiële ruimte geven.

Lees hier het hele artikel!

Net zoals de inkomensondersteuning, vraag je de lening bedrijfskapitaal aan in je woonplaats. 

Het doel van de tijdelijke financiële regelingen uit het noodpakket 2.0 is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Ze helpen werkgevers, ondernemers en werkenden zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie. In onderstaande visual zie je wat er gewijzigd/aangepast is. 

Noodpakket NOW 2

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Deze toegevoegde ondernemers kunnen vanaf woensdagmiddag 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS. Aanvragen kan tot en met 26 juni 2020. 

 Bekijk hier de uitbreiding voor extra sbi-codes

Ook voor de (kleine) campings en verhuurders van recreatiewoningnen kan vanaf nu de € 4000,- van de TOGS-regeling aangevraagd worden.Deze toegevoegde ondernemers kunnen vanaf woensdagmiddag 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS. Aanvragen kan tot en met 26 juni 2020. 

Lees hier het laatste nieuws omtrent de tweede verruiming TOGS regeling

Speciaal voor B&B

Aangezien er geen SBI-code aan de B&B-sector is toegekend, vallen deze accommodaties vaak onder SBI-code 55.9 of 55.90 ‘Overige logiesverstrekking’. Of als pension (7 kamers of meer) onder SBI-code 55.10.2: ‘Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden’.

B&B’s die onder SBI-code 55.9 of 55.90 vallen, hebben geen recht op compensatie, aangezien deze codes momenteel niet zijn toegevoegd aan de lijst van de TOGS. B&B’s die onder SBI-code 55.10.2 vallen, kunnen eveneens geen aanspraak doen op de regeling. Dat komt vanwege de eis dat een onderneming niet op het woonadres gevestigd mag zijn.

Ondernemers weten als geen ander kansen te creëren en te verzilveren, ook in tijden van crisis. Laat weten waarmee jij écht geholpen bent. Wij gaan aan de slag en kijken in ons netwerk of er bedrijven zijn die jou kunnen helpen.

Op de website van VNO - NCW kun je terecht met je hulpvragen

Sinds donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

Bekijk hier een samenvatting van de nieuwe Noodverordening.

Er is uitstel mogelijk tot en met 31 augustus.

ZZP'ers en kleine zelfstandigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

We doen wat we kunnen om jouw vragen rondom de coronacrisis te beantwoorden. Veel andere instanties, organisaties en instellingen binnen en buiten de cultuursector verstrekken ook informatie. Hier de belangrijkste bronnen op een rij.

Facturen voor huren en erfpachtcanons worden wel verstuurd, maar er wordt een vervaldatum meegegeven van 31 augustus 2020. 

224