Horeca, Toerisme & Events

Harderwijk Zijn wij Samen!
harderwijklive-foto-facebook.jpg

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse overheid maar ook de gemeente heeft inmiddels de nodige regelingen geïntroduceerd om jullie ondernemers te steunen. Samen proberen we zoveel mogelijk banen te behouden in deze heftige periode. Ons motto luidt daarom ook: “Wees Loyaal, Koop Lokaal.

 

Op deze pagina vind je een overzicht van de maatregelen en tegemoetkomingen die inmiddels beschikbaar zijn. Wij werken er hard aan om deze informatie steeds zo actueel mogelijk te houden. Heb je zelf aanvullingen of nuttige tips stuur dan een mail naar: economischezaken@harderwijk.nl.

Harderwijk zijn wij samen!

In onderstaand document vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over horeca. 

Toelichting op noodverordening 1 juni 2020

Brief heropening horeca Burgermeester

Bijgaand de brief van de Burgermeester richting de horeca-ondernemers inzake de heropening van de Horeca op maandag 1 juni aanstaande. 

Voor ondernemers die al de aanslag hebben betaald zal 50% van de aanslag gerestitueerd worden. 

De precariobelasting is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond; die kan bestaan uit een terras of door het gebruik van uitstalling op gemeentegrond. 

Op dit moment heeft het college besloten om voor iedereen uitstel te geven voor de gemeentelijke belastingen tot 31 augustus, Het college is nu aan het onderzoeken hoe en met wat wij de ondernemers tegemoet kunnen  komen, hier is de precario een onderdeel van.  

Eind augustus gaan de betalingen voor WOZ, Precario en Toeristenbelasting weer lopen. Op dit moment is het besluit dat het volgens de bestaande regels gaat lopen. Dit betekent dat de ondernemers die nog niet betaald hebben het bedrag dan in een keer moeten betalen. Ook gaan de automatische incasso's dan weer lopen voor de resterende 4 maanden. 

De overheid kan pas een aanvraag voor een steunmaatregel in behandeling nemen of de overheid kan pas beslissen op een aanvraag voor een steunmaatregel als u al uw administratieve zaken helemaal op orde hebt. Bijvoorbeeld; uw inschrijving in de KVK dient juist te zijn (denk hierbij ook aan juiste bezoekadres en omschrijving van de activiteiten van uw bedrijf), van al uw medewerkers dient u te beschikken over de juiste gegevens zoals o.a. een geldige ID, een arbeidsovereenkomst, diploma's. Ook dient u aan alle vereiste vergunningen en of meldingen te voldoen die op uw bedrijf van toepassing zijn (denk hierbij aan exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer e.d). Als iets niet op orde is, wordt uw aanvraag afgewezen of wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  

Ja dat mag, maar alleen als  dat huis eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften omtrent groepsvorming en 1,5 meter afstand opvolgt.

Ja dat mag, maar alleen als de stacaravan eigen sanitaire voorzieningen heeft en de algemene voorschriften m.b.t. groepsvorming en 1,5 meter afstand worden opgevolgd.

Kamperen mag niet, omdat de kampeerders zijn aangewezen op gedeelde sanitaire voorzieningen. Er mag geen gebruik maken van toiletemmers, zogenoemde potti's en losstaande chemische toiletten, terwijl er géén was- of douchegelegenheid is. Dit brengt ongewenste onhygiënische situaties met zich mee. Kamperen is dus alleen toegestaan met een complete, eigen sanitaire voorziening. 

Groepsaccommodaties moeten dicht blijven, dus dat is niet mogelijk.

Eind augustus gaan de betalingen voor WOZ, Precario en Toeristenbelasting weer lopen. Op dit moment is het besluit dat het volgens de bestaande regels gaat lopen. Dit betekent dat de ondernemers die nog niet betaald hebben het bedrag dan in een keer moeten betalen. Ook gaan de automatische incasso's dan weer lopen voor de resterende 4 maanden. 

Subsidies voor evenementen die door het coronavirus afgelast zijn tot 1 juni, worden niet teruggevorderd of gedeeltelijk teruggevorderd na verrekening van de gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding. De subsidies voor evenementen die plaatsvinden na 1 juni, maar met veel onzekerheden te maken hebben in de voorbereidingsfase worden niet teruggevorderd of gedeeltelijk na verrekening van de al gemaakte kosten. Evenementen die al subsidie hebben ontvangen, en niet doorgaan of worden uitgesteld door een besluit van de overheid en geen kosten op voorhand hebben gemaakt moeten de subsidie wel teruggeven.

Heb je vragen, aanvullingen of tips? Meld het via onderstaand formulier

CONTACTPERSONEN

Evenementenorganisatoren, toerisme en recreatie: Irina Faber, tel:  0341 411366

Horeca: Miranda Engelgeer, tel: 0341 411266

Events: Marcel Schipper, tel: 06 53159815

Nieuws

voor Events
232